Apua jaksamisongelmiin Tarmosta

Tällä hetkellä moni maatalousyrittäjä on uupunut erityisesti työperäisten vaikeuksien takia. Vaikeudet voivat liittyä muun muassa talous- ja ihmissuhdeasioihin, työhyvinvointiin ja yleiseen hyvinvointiin tai äkillisiin kriiseihin.

Useissa parhaillaan käynnissä olevissa alueellisissa hankkeissa ja valtakunnallisissa tukitoimissa pyritään auttamaan vaikeuksissa olevia maatalousyrittäjiä.

Uudellamaalla haasteisiin tarttuu Tarmo-hanke, jonka toteuttavat 3/2017–2/2019 TTS Työtehoseura, Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) ja MTK-Uusimaa. Hankkeen rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

 

Tarmo-hankkeen päätavoitteet ovat:

▪ toimia matalan kynnyksen ja yhden luukun -periaatteella luottamuksellisena apuna maatalousyrittäjien kohtaamissa työperäisissä ja muissa vaikeuksissa,

▪ auttaa maatalousyrittäjiä mahdollisuuksien mukaan itse tai ohjata heidät eteenpäin sidosryhmien huomaan varmistaen vaikeuksien kanssa eteenpäin pääsy sekä

▪ välittää monikanavaisesti tietoa erilaisista vaikeuksista, jotka voivat kohdata maatalousyrittäjiä, vaikeuksien oma-aloitteisesta torjunnasta ja sidosryhmistä, jotka ovat valmiita auttamaan maatalousyrittäjiä.

Palveluseteleitä maatalousyrittäjille tarpeellisten asiantuntijapalveluiden ostamiseen
Maatalousyrittäjillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet käyttää maksullisia asiantuntijapalveluita tiukassa taloudellisessa tilanteessaan, vaikka tarvetta niihin olisikin. Osa määrärahasta kohdennetaankin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä taloudellisen ja juridisen asiantuntija-avun ostopalveluihin.

Toiminnasta vastaa Anu Kirves, anu.kirves@tts.fi , 050 350 4034