Maaseutunuoret ovat alle 35-vuotiaita MTK:n jäseniä; nuorta vimmaa, asioita liikkeelle laittava voima. Maaseutunuoret ovat tekeväisten ihmisten porukka, johon kaikki ovat tervetulleita mukaan. Yhdistävänä tekijänä maaseutunuorilla on halu vaikuttaa maaseudun asioihin. Toiminnassa on mukana maataloustuottajia, maaseututyrittäjiä, yhteistyökumppaneita, alan opiskelijoita..

Useissa tuottajayhdistyksissä on maaseutunuorten kerhoja ja liitoissa sekä Keskusliitossa on maaseutunuorten valiokunnat. Valiokunnissa paneudutaan maaseudun ajankohtaisiin kysymyksiin etenkin nuorten näkökulmasta, nostetaan esiin nuorten näkökulmia ajankohtaisiin asioihin ja viedään niitä eteenpäin järjestössä. Kerhoissa toiminta on hauskaa yhdessäoloa, ammattiasioita ja kouluttautumista järjestötyöhön. Maaseutunuoret tekevät opinto- ja tutustumismatkoja ja järjestävät juhlia ja tapahtumia.

Voit hakea MTK:n henkilöjäseneksi, jos sinulla ei ole tilaa tai yritystä. Jäsenyyttä haetaan paikallisesta maataloustuottajien yhdistyksestä tai alueellisesta metsänomistajien liitosta. Voit hakeutua jäseneksi ottamalla yhteyttä  tuottajayhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. Yhteystiedot löytyvät kohdasta “yhteystiedot” -> “tuottajayhdistysten sihteerit ja puheenjohtajat”. Opiskelijajäseneksi voi liittyä myös Helsingin yhdistykseen koko Uudenmaan alueelta.

Periaatteessa “nuori” on alle 35-vuotias, mutta ei ikä ole este nuorten toimintaan osallisumiselle.
Intohimon vuonna keskitytään maaseutunuorten näkyvyyden, avoimuuden, tiedotuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Vuoden “tukirangan” muodostavat MTK-Keskusliiton järjestämät, maaseutunuorille suunnatut tapahtumat. Näiden lisäksi on liittojen ja yhdistysten sekä kerhojen toteuttamia tapahtumia.

MTK-Uudellamaalla on MTK Hämeen ja NSP:n kanssa yhteinen maaseutunuorten valiokunta. Valiokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Maaseutunuorten valiokunta nostaa esiin nuorten näkökulmia ajankohtaisiin asioihin ja vie niitä eteenpäin järjestössä.Valiokunta tarjoaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan yhteisiin asioihin, mutta myös tilaisuuden päästä keskustelemaan samanhenkisten ihmisten kanssa. Maaseutunuorten valiokunnan keskeisiä tavoitteita ovat yhteistyön lisääminen, tehdyn työn läpinäkyvyys jäsenille ja hyvän yhteishengen luominen järjestössä. MTK-Uudellamaalla on valiokunnassa kolme varsinaista edustajaa ja varajäseniä. Yhdistykset esittävät ehdokkaita liiton johtokunnalle ja näiden perusteella johtokunta asettaa valiokunnan yksivuotiskaudeksi tammikuun ensimmäisessä kokouksessa.
Milka Taivassalo, Nurmijärvi
Toni Lindvist, Myrskylä
Aija Franti, Pornainen
Maarit Viljakainen, Helsinki
Antti Heikkilä, Porvoo
Elmeri Nieminen, Myrskylä (liiton johtokunnan epävirallinen edustaja)
30.1. Saunailta Helsingissä
12.4. Ystävänpäivätanssit Kytäjän maapirtissä Hyvinkäällä
22.5. Saunailta Mäntsälässä Koivuniemen mökillä
18.-20.9. Ahvenanmaan sadonkorjuureissu
28.-29.11. Tallinnan reissu

  • Nuoria SPV reissulla Tallinnassa 2014
  • Eteläisten liittojen nuorten valiokunta kokooontui saunomisen lomassa kesällä 2014
  • Alt Text

Nuorten toimintaan kuuluu seminaareja, illanviettoja, ekskursioita ja ulkomaanmatkoja! Tule mukaan ja verkostoidu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.