MTK-Nurmijärvi
Uotilantie 171
01860 PERTTULA

Puheenjohtaja

Olli Lukkarinen
Lepsämäntie 626
01830 Klaukkala
040-7418715
olli.lukkarinen(at)storaenso.com

Sihteeri
Heli Rissanen
Uotilantie 171
01860 PERTTULA
050-3486104
heli.rissanen(at)wippies.com

Varapuheenjohtaja
Kallepekka Toivonen
Elomäentie 16
01900 NURMIJÄRVI
09-2503658, 050-564 7799
kptoivonen(at)gmail.com

Jäsensihteeri
Outi Rauta
Kylmänojantie 15
01940 Palojoki
050-3621644
outi.rauta(at)hotmail.com

Muut jäsenet
Hannu Rinnekari
Ilmolantie 260
01860 PERTTULA
040-5836358
tuula.rinnekari(at)kolumbus.fi

Mikko Helin
Nummenniityntie 397
05450 NUKARI
040-5700703
mikko.helin(at)pp.inet.fi

Touko Vuori
Lähdemäentie 29
05450 NUKARI
050-5705532
touko.vuori(at)elisanet.fi

Eero Pekkala
Einolankuja 84
05450 NUKARI
0400-507 636
eero.pekkala(at)elisanet.fi

Päivi Toivomäki
Gunnarintie 11
01800 Klaukkala
0400-937427
paivi.toivomaki(at)elisanet.fi

Markus Eerola
Haapasaarentie 75
05470 Hyvinkää
0400-489350
markus.eerola(at)mtk.fi

Sam Borup
Lopentie 6
01860 Perttula
040-7064922
sam.borup(at)gmail.com

Heikki Simanainen
Ruohosuontie 99
05200 Rajamäki
040-7613014
heikkisimanaine(at)gmail.com

Maaseutunuorten edustaja
Tuukka Vuori
Nummenniityntie 126
05450 NUKARI
050-5230319
tuukka.v.vuori(at)gmail.com

Lomitusvastaava
Päivi Toivomäki
Gunnarintie 11
01800 Klaukkala
0400-937427

Sosiaalivastaava
Kallepekka Toivonen
Elomäentie 16
01900 Nurmijärvi
050-5647799

Yrittäjävastaava
Pentti Huppunen
Perttulantie 543
01860 Perttula
040-5051718

Ympäristövastaava
Kallepekka Toivonen
Elomäentie 16
01900 NURMIJÄRVI
09 250 3658, 050 564 7799

Nurmijärven Maataloustuottajain Yhdistys on ensimmäinen Uudellamaalla perustettu Tuottajayhdistys ja koko maan toiseksi vanhin Tuottajayhdistys heti Huittisten Tuottajayhdistyksen jälkeen. Maataloustuottajien ammatillisen järjestäytymisen lähtölaukauksena pidetyssä ns. Helluntaikokouksessa 29.5.1917 Helsingisssä, oli Nurmijärveltä mukana Kirkonkylästä Iivarin talon isäntä Kalle Salo.

Helluntaikokouksen innoittamana Kalle Salo kutsui nurmijärveläisiä isäntiä paikallisyhdistyksen perustavaan kokoukseen silloiseen seurantalo Ahjolaan 9.7.1917. Kokous päätti Kalle Salon alustuksesta ja esityksestä perustaa Nurmijärven Maataloustuottajain paikaillisyhdistyksen. Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kalle Salo ja muiksi johtokunnan jäseniksi maanviljelijät Juho Halme, Kustaa Leino ja Evert Mäkelä sekä vuokraaja Aaron Rantanen.

Kalle Salo toimi lukuisissa eri tehtävissä niin Tuottajayhdistyksessä kuin kunnalliselämässä, nuorisoseuratyössä, kunnan sähköistämisessä, osuuskuntatoiminnassa, muussa järjestötyössä ja valtiollisissa tehtävissä. Kalle Salon merkitys koko Nurmijärven kunnan toiminnassa oli niin suuri, että hänen kuolemansa yllättäen 58-vuotiaana vuonna 1938 pysäytti käytännössä koko kunnan. Tuottajayhdistyksen puheenjohtajana Kalle Salo toimi kuolemaansa saakka.

Parikymmentä nurmijärveläistä isäntämiestä perustivat nahkateollisuusosakeyhtiön vuonna 1917. Yhtiö rakennutti uljaan tehdasrakennuksen kirkonkylään, mutta valitettavasti yhtiö ajautui noina vaikeina aikoina muutamassa vuodessa konkurssiin.Tehdasrakennus muuttui seurantaloksi, jonka omistajiksi tulivat Suojeluskunta, Maamiesseura ja Tuottajayhdistys. Sota-aikana 1941 moninaisten vaiheiden jälkeen suojeluskunta osti rakennuksen. Välirauhan sopimuksen ehtoihin kuului suojeluskuntien lakkauttaminen ja tämän johdosta suojeluskunta päätti kokouksessaan 29.10.1944 lahjoittaa Ahjolan Tuottajayhdistykselle. Näin Ahjolasta tuli pitkäksi aikaa Tuottajayhdistyksen lähes kaiken toiminnan keskipiste. Ahjolassa pidettiin paitsi kokoukset, myös neuvontatilaisuuksia, urheilukilpailuja, elokuvanäytäntöjä, iltamia ja kesäjuhlia. Mainittakoon, että Ahjolassa on pidetty kaikki seitsemän vuosijuhlaa, kuten myös viime marraskuussa 2007 pidetyt 90-vuotisjuhlat.

Tuottajayhdistyksen monipuolisen ja aktiivisen yhdistystoiminnan vähitellen laantuessa 1960-luvun loppupuolella alkoi Ahjolan ylläpito käydä taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin raskaaksi. Pitkän harkinnan jälkeen Ahjola myytiin Nurmijärven kunnalle 1 250 000 mk:n kauppahinnalla vuonna 1985. Ahjola toimii tänä päivänä ensisijaisesti nuorisotalona, mutta on myös monien harrastus-, yhdistys- ja juhlatilaisuuksien tapatumapaikkana. Ahjolan historia liittyy hyvin kiinteästi ja pitkältä ajalta Nurmijärven Tuottajayhdistyksen historiaan. Ahjolasta saadulla kauppahinnalla on myös turvattu pitkälle eteenpäin yhdistyksen talodellinen asema.

Nurmijärveläiset ovat monesti olleet kaukonäköisiä edelläkävijöitä ja valmiita uudistumaan ja vastaamaan uuden ajan haasteisiin. Nämä ominaisuuden istuvat hyvin myös Nurmijärven Maataloustuottajain Yhdistyksen pitkään historiaan. Tuottajayhdistyksen 1920-luvun nokkamiesten Juho Halmeen, Lauri Suojan ja Kalle Salon aloitteesta ja aktiivisuudesta on lähtöisin koko Tuottajajärjestön talouden turvannut esitys manttaalikuntien taloudellisesta tuesta Tuottajayhdistyksille. Kalle Salo teki vuonna 1925 manttaalikuntien edustajainkokouksessa esityksen manttaalikuntien liittymisestä tuottajayhdistyksen jäseneksi sekä ns. kannatusmaksun maksamisesta jokaisesta kunnan alueella olevasta peltohehtaarista. Edustajakokous hyväksyi esityksen ja vähitellen käytäntö levisi koko maahan. Näin nurmijärveläiset maanviljelijät toimivat edelläkävijöinä, kun maataloustuottajajärjestön taloudelliselle asemalle koko Suomessa luotiin vankka perusta.

Myös tämän päivän Suomessa Nurmijärven Maataloustuottajain Yhdistys on näyttänyt uudistumiskykynsä. Tuottajayhdistys kehitti yksinkertaisemman ja oikeudenmukaisemman jäsenmaksuperusteen, jossa jäsenmaksun suuruus lasketaan peltohehtaarien sijaan jäsentilan MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella.Tämän mallin mukaisen jäsenmaksuperusteen Tuottajayhdistys otti ennakkoluulottomasti käyttöön vuonnan 2004. Sen jälkeen nurmijärveläisten toimesta tehtiin aloite MTK-Uusimaan jäsenmaksuperusteiden uudistamisesta. Tästä alkoi kolmatta vuotta kestänyt työ, jonka lopputulemana MTK-Uusimaa päätti kevätkokouksessaan 2006 siirtyä mallin mukaisesti käyttämään MYEL-vakuutuksen työtuloa jäsenyhdistystensä jäsenmaksuperusteena ensimmäisenä Tuottajaliittona koko maassa. Keskusliitossa perustettiin vuonna 2005 työryhmä miettimään jäsenmaksuperusteiden uudistamista sillä seurauksella, että nurmijärveläisten MYEL-työtuloon perustuvasta jäsenmaksusta tuli Keskusliiton suosittelema vaihtoehto vanhan hehtaariperusteisen jäsenmaksun rinnalle.

Nurmijärven Maataloustuottajain Yhdistyksen asema kunnallispoliittisena toimijana ja vaikuttajana oli hyvin vahva ja arvostettu etenkin sotia edeltävinä vuosikymmeninä. Sotien jälkeen tapahtunut voimakas jäsenmäärän kasvu takasi osaltaan vahvan aseman säilymisen ja toiminnan suuntaamisen kunnallispolitiikasta kaupallisen järjestäytymisen korostamiseen ja talouspoliittiseen edunvalvontaan. Maatalousväestön osuuden kutistuminen muutamaan prosenttiin väestöstä ja maatalouspolitiikan raskaan sarjan päätöksenteon siirryttyä Suomesta EU:iin, on Tuottajayhdistyksen toimitatavat muuttuneet melkoisesti. Yhteistyö niin MTK-Uusimaan kuin Keskusliiton kanssa on jatkuvaa ja hyvin toimivaa. Yhteishengen luomisen, sosiaalisen kanssakäymisen, neuvonnan, jäsenistön hyvinvoinnin edistämisen ja virkistystoiminnan merkitys on selvästi korostunut vahvan ja näkyvän kunnallispoliittisen vaikuttamisen sijaan.

Nurmijärven Maataloustuottajain Yhdistys – MTK Nurmijärvi – voi hyvin, toimii aktiivisesti ja on vahvassa iskussa.

MTK-Nurmijärven puheenjohtajat

   • Kalle Salo                1917 – 1938
   • Emil Kaukopää         1939 – 1945
   • Kustaa Ylöstalo        1946 – 1950
   • Matti Mattila             1951 – 1968
   • Teuvo Virkki              1969 – 1973
   • Veikko Houni            1974 – 1988
   • Heikki Suomi            1989 – 2000
   • Kallepekka Toivonen  2001-

MTK-Nurmijärven sihteerit

   • Kalle Salo             1917 – 1919
   • Emi Kaukopää       1920 – 1923
   • Lauri Suoja            1924 – 1925
   • Kalle Salo              1925 – 1927
   • Urho Jussila           1928 – 1930
   • Emil Kaukopää       1931 – 1956
   • Jaakko Aakkula      1956 – 1957
   • Teuvo Virkki            1958 – 1968
   • Reijo Myyrinmaa     1969 – 1979
   • Heikki Suomi          1980 – 1988
   • Juha Hyvämäki        1989 – 1990
   • Anne Kesälä           1991 – 2000
   • Pirjo Myyrinmaa      2001 – 2008
   • Heli Rissanen         2009 –

Kunniajäsenet
Kustaa Ylöstalo (1951), Emil Kaukopää (1956), Juho Halme (1957), Frans Eskola, Väinö Heikkilä, Saima Kaukopää, Aleksis Koskinen, Valtter Suomela, Valtter Louna, Viljo Maisi, Paavo Nikki, Hilma Salo, Axel Koskinen, V.J. Valajärvi, Vihtori Vesanto (1967), Veikko Houni, Anne Kesälä, Reijo Myyrinmaa, Heikki Suomi ja Teuvo Virkki (2007)

Kunniapuheenjohtaja
Matti Mattila (1980)
MTK-Uusimaan johtokunnan jäsenet

 •  Kalle Salo                1924 – 1938
 • Kustaa Ylöstalo        1939 – 1953
 • Matti Mattila             1954 – 1980
 • Reijo Myyrinmaa       1981 – 2001
 • Kallepekka Toivonen  2002 –

MTK-Uusimaan johtokunnan puheenjohtajat

 • Matti Mattila             1969 – 1980
 • Kallepekka Toivonen  2008 –
Yhdistyksemme mökkiä Haavistoa vuokrataan ympäri vuoden. Haavisto on hirsirakenteinen huvila, johon mahtuu noin 50 henkeä. Yöpymismahdollisuus on muutamalle hengelle. Haavisto sopii erinomaisesti pienempien perhejuhlien esim. syntymäpäivien viettopaikaksi. Haavistossa on rantasauna sekä kylmä ulkorakennus ”alamökki”, jossa on mahdollisuus yöpyä kesäaikaan. Mökki sijaitsee Rajamäellä Vihtilammintien päässä Vihtilammen rannalla.

Haaviston vuokrauksesta vastaa Marketta Raekannas puh. 040 – 706 3296. Vuokrahinnat ovat 120 €/vrk yhdistyksen jäseniltä ja 280 €/vrk muilta. Pelkkää alamökkiä vuokrataan jäsenille hintaan 60 €/vrk.